Om boken

«Norges humler» ble publisert våren 2013 og er den første håndboken om humlene i Norge. Boken fikk straks mye publisitet og ble etterfulgt av en voldsom oppsving i interessen for humler. En slik bok var tydeligvis sterkt etterlengtet.

Tekniske fakta om boken:

  • 300 sider.
  • 210 originale fotografier.
  • 123 originale tegninger og illustrasjoner.
  • 33 utbredelseskart.
  • Bestemmelsesnøkkel basert på humlenes farger.
  • Hvert art har egne kapitler med fotografier, detaljerte beskrivelser av dronning, arbeidere og hanner, og beskrivelser av leveområder og flygetider.
Norges humler har blankt omslag og tykke permer slik at den tåler bruk utendørs.
Mer om bokens innhold her.

Norges første og største håndbok om humler