Bokens innhold

Norge er det landet i Europa med mest variert natur. Derfor er tilstanden blant våre humler og øvrige bier ganske god. Men også hos oss er flere arter blitt svært fåtallige de siste tiårene og dermed plassert på Rødlista. Blant disse er kløverhumle Bombus distinguendus som sees på bildet øverst. Norge har flere humlearter som regnes som sjeldne eller enestående andre steder i verden. Blant de mer spesielle artene i Norge er trollhumla Bombus hyperboreus (også kalt tundrahumle), som snylter på andre humlearter i fjellet.

 

img_6921ed22

Bildet viser starten på kapitlet om trollhumla i boken Norges humler. Øverst til venstre en tegning som er den samme som benyttes i bestemmelsesnøkkelen, og til høyre artens hovedbilde. Teksten gir beskrivelser av dronning, arbeider, hann, flygetid, økologi og utbredelse.
I siste del av boka finnes kapitlet Humleskolen, som er blitt svært populært både blant lærere og skolebarn.

Norges første og største håndbok om humler